Gemeente Horst aan de Maas (Limburg)

Contact gemeente Horst aan de Maas

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst (Postbus 6005, 5960 AA HORST)

Tel: 077-4779777
Email: gemeente@horstaandemaas.nl
Website: https://www.tiphorstaandemaas.nl/

Zetelverdeling


Participatie

Gemeente Horst aan de Maas, een gemeente die nooit stil staat.


Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Horst aan de Maas. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.


Participatiebeleid


Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.


In het participatiebeleid staat minimaal:


  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:


  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Horst aan de Maas die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Horst aan de Maas).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider.

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Horst aan de Maas? Neem dan een kijkje op TipHorstaandeMaas.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Horst aan de Maas. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.


Statistieken Horst aan de Maas

Oppervlakte: 19.192 ha.
Aantal zetels: 27
Aantal inwoners (actueel): 43.923
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 43.923
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 43.651
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 43.039
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 42.487
Aantal burgers gemeente aug 2020: 42.416
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 42.293
Bewonersaantal mei 2018: 42.243
Aantal inwoners januari 2017: 42.139
Aantal inwoners maart 2016: 41.913
Aantal inwoners december 2015: 41.671
Aantal inwoners maart 2015: 41.595
januari 2015: 41.654
Aantal inwoners mei 2014: 41.680
januari 2014: 41.718
november 2013: 41.699
augustus 2013: 41.726
mei 2013: 41.778
2012: 41.869
Aantal inwoners jan 2010 (herindeling): 41.465
Aantal inwoners jan 2009: 29.286
Bevolking jan 2008: 28.975
Inwonersaantal 2007: 28.852
Inwonersaantal 2006: 28.750
Inwonersaantal 2005: 28.722
Inwonersaantal 2004: 28.813
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Limburg

Statistieken Limburg

Aantal inwoners: 1121483
Oppervlakte: 220922 ha.
E-mail: info@prvlimburg.nl
Website: https://www.tiplimburg.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Horst aan de Maas? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland