Gemeente Leudal (Limburg)

Contact gemeente Leudal

Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen (Postbus 3008, 6093 ZG HEYTHUYSEN)

Tel: 0475-859000
Email: info@leudal.nl
Website: https://www.tipleudal.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Leudal, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Leudal. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Leudal die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Leudal).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Leudal? Neem dan een kijkje op TipLeudal.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Leudal. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Leudal

Oppervlakte: 16.491 ha.
Aantal zetels: 25
Aantal inwoners (actueel): 36.018
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 36.018
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 36.133
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 35.928
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 36.045
Aantal burgers gemeente aug 2020: 35.999
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 35.671
Bewonersaantal mei 2018: 35.709
Aantal inwoners januari 2017: 35.878
Aantal inwoners maart 2016: 36.144
Aantal inwoners december 2015: 36.137
Aantal inwoners maart 2015: 36.250
Aantal inwoners mei 2014: 36.232
januari 2014: 36.213
november 2013: 36.226
augustus 2013: 36.309
mei 2013: 36.346
2012: 36.537
Aantal inwoners jan 2010: 36.741
Aantal inwoners jan 2009: 36.751
Bevolking jan 2008: 36.744
Inwonersaantal 2007: 36.818
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Limburg

Statistieken Limburg

Aantal inwoners: 1121483
Oppervlakte: 220922 ha.
E-mail: info@prvlimburg.nl
Website: https://www.tiplimburg.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Leudal? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland