Gemeente Maasgouw (Limburg)

Contact gemeente Maasgouw

Markt 36, 6051 DZ Maasbracht (Postbus 7000, 6050 AA MAASBRACHT)

Tel: 0475-852500
Email: info@gemeentemaasgouw.nl
Website: https://www.tipmaasgouw.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Maasgouw, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Maasgouw. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Maasgouw die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Maasgouw).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Maasgouw? Neem dan een kijkje op TipMaasgouw.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Maasgouw. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Maasgouw

Oppervlakte: 5.812 ha.
Aantal zetels: 19
Aantal inwoners (actueel): 26.190
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 26.190
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 24.303
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 24.028
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 23.947
Aantal burgers gemeente aug 2020: 23.936
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 23.718
Bewonersaantal mei 2018: 23.702
Aantal inwoners januari 2017: 23.774
Aantal inwoners maart 2016: 23.737
Aantal inwoners december 2015: 23.757
Aantal inwoners maart 2015: 23.732
Aantal inwoners mei 2014: 23.900
januari 2014: 23.888
november 2013: 23.939
augustus 2013: 23.953
mei 2013: 23.984
2012: 24.243
Aantal inwoners jan 2010: 24.275
Aantal inwoners jan 2009: 24.473
Bevolking jan 2008: 24.545
Inwonersaantal 2007: 24.497
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Limburg

Statistieken Limburg

Aantal inwoners: 1121483
Oppervlakte: 220922 ha.
E-mail: info@prvlimburg.nl
Website: https://www.tiplimburg.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Maasgouw? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland