Gemeente Meerssen (Limburg)

Contact gemeente Meerssen

Markt 50, 6231 LS MEERSSEN (Postbus 90, 6230 AB MEERSSEN)

Tel: 043-3661661
Email: info@meerssen.nl
Website: https://www.tipmeerssen.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Meerssen, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Meerssen. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Meerssen die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Meerssen).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Meerssen? Neem dan een kijkje op TipMeerssen.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Meerssen. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Meerssen

Oppervlakte: 2.770 ha.
Aantal zetels: 17
Aantal inwoners (actueel): 18.568
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 18.568
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 18.600
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 18.581
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 18.661
Aantal burgers gemeente aug 2020: 18.759
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 18.923
Bewonersaantal mei 2018: 18.957
Aantal inwoners januari 2017: 19.072
Aantal inwoners maart 2016: 19.071
Aantal inwoners december 2015: 19.046
Aantal inwoners maart 2015: 19.061
Aantal inwoners mei 2014: 19.170
januari 2014: 19.259
november 2013: 19.260
augustus 2013: 19.340
mei 2013: 19.350
2012: 19.485
Aantal inwoners jan 2010: 19.565
Aantal inwoners jan 2009: 19.695
Bevolking jan 2008: 19.744
Inwonersaantal 2007: 19.739
Inwonersaantal 2006: 19.762
Inwonersaantal 2005: 19.857
Inwonersaantal 2004: 19.986
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Limburg

Statistieken Limburg

Aantal inwoners: 1121483
Oppervlakte: 220922 ha.
E-mail: info@prvlimburg.nl
Website: https://www.tiplimburg.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Meerssen? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland