Gemeente Peel en Maas (Limburg)

Contact gemeente Peel en Maas

Wilhelminaplein 1, 5981 CC PANNINGEN (Postbus 7088, 5980 AB PANNINGEN)

Tel: 077-3066666
Email: info@peelenmaas.nl
Website: https://www.tippeelenmaas.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Peel en Maas, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Peel en Maas. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Peel en Maas die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Peel en Maas).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Peel en Maas? Neem dan een kijkje op TipPeelenMaas.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Peel en Maas. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Peel en Maas

Oppervlakte: 16.135 ha.
Aantal zetels: 27
Aantal inwoners (actueel): 45.551
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 45.551
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 45.283
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 44.278
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 43.660
Aantal burgers gemeente aug 2020: 43.561
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 43.311
Bewonersaantal mei 2018: 43.331
Aantal inwoners januari 2017: 43.347
Aantal inwoners maart 2016: 43.363
Aantal inwoners december 2015: 43.320
Aantal inwoners maart 2015: 43.445
Aantal inwoners mei 2014: 43.362
januari 2014: 43.298
november 2013: 43.317
augustus 2013: 43.334
mei 2013: 43.369
2012: 43.230
Aantal inwoners jan 2010: 43.058
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Limburg

Statistieken Limburg

Aantal inwoners: 1121483
Oppervlakte: 220922 ha.
E-mail: info@prvlimburg.nl
Website: https://www.tiplimburg.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Peel en Maas? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland