Gemeente Roerdalen (Limburg)

Contact gemeente Roerdalen

Schaapsweg 20, 6077 CG SINT ODILIENBERG (Postbus 6099, 6077 ZH SINT ODILIENBERG)

Tel: 0475-538888
Email: info@roerdalen.nl
Website: https://www.tiproerdalen.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Roerdalen, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Roerdalen. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Roerdalen die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Roerdalen).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Roerdalen? Neem dan een kijkje op TipRoerdalen.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Roerdalen. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Roerdalen

Oppervlakte: 8.879 ha.
Aantal zetels: 19
Aantal inwoners (actueel): 20.806
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 20.806
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 20.705
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 20.558
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 20.580
Aantal burgers gemeente aug 2020: 20.552
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 20.616
Bewonersaantal mei 2018: 20.699
Aantal inwoners januari 2017: 20.700
Aantal inwoners maart 2016: 20.675
Aantal inwoners december 2015: 20.693
Aantal inwoners maart 2015: 20.723
Aantal inwoners mei 2014: 20.774
januari 2014: 20.808
november 2013: 20.835
augustus 2013: 20.885
mei 2013: 20.920
2012: 21.257
Aantal inwoners jan 2010: 21.307
Aantal inwoners jan 2009: 21.333
Bevolking jan 2008 (herindeling): 21.142
Inwonersaantal 2007: 21.320
Inwonersaantal 2006: 10.288
Inwonersaantal 2005: 10.331
Inwonersaantal 2004: 10.418
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Limburg

Statistieken Limburg

Aantal inwoners: 1121483
Oppervlakte: 220922 ha.
E-mail: info@prvlimburg.nl
Website: https://www.tiplimburg.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Roerdalen? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland