Gemeente Roermond (Limburg)

Contact gemeente Roermond

Kazerneplein 7, 6041 TG ROERMOND (Postbus 900, 6040 AX ROERMOND)

Tel: 0475-359999
Email: mail@roermond.nl
Website: https://www.tiproermond.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Roermond, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Roermond. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Roermond die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Roermond).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Roermond? Neem dan een kijkje op TipRoermond.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Roermond. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Roermond

Oppervlakte: 7.105 ha.
Aantal zetels: 31
Aantal inwoners (actueel): 60.749
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 60.749
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 59.965
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 59.184
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 58.763
Aantal burgers gemeente aug 2020: 58.620
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 58.194
Bewonersaantal mei 2018: 57.972
Aantal inwoners januari 2017: 57.390
Aantal inwoners maart 2016: 57.153
Aantal inwoners december 2015: 57.085
Aantal inwoners maart 2015: 57.001
Aantal inwoners mei 2014: 57.044
januari 2014: 57.030
november 2013: 56.997
augustus 2013: 56.952
mei 2013: 56.937
2012: 55.857
Aantal inwoners jan 2010: 55.212
Aantal inwoners jan 2009: 54.731
Bevolking jan 2008: 54.446
Inwonersaantal 2007 (herindeling): 54.248
Inwonersaantal 2006: 45.457
Inwonersaantal 2005: 45.348
Inwonersaantal 2004: 45.159
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Limburg

Statistieken Limburg

Aantal inwoners: 1121483
Oppervlakte: 220922 ha.
E-mail: info@prvlimburg.nl
Website: https://www.tiplimburg.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Roermond? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland