Gemeente Sittard-Geleen (Limburg)

Contact gemeente Sittard-Geleen

Markt 1, 6161 GE SITTARD (Postbus 18, 6130 AA SITTARD)

Tel: 046-4777777
Email: info@sittard-geleen.nl
Website: https://www.tipsittardgeleen.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Sittard-Geleen, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Sittard-Geleen. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Sittard-Geleen die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Sittard-Geleen).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Sittard-Geleen? Neem dan een kijkje op TipSittardGeleen.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Sittard-Geleen. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Sittard-Geleen

Oppervlakte: 8.058 ha.
Aantal zetels: 37
Aantal inwoners (actueel): 92.232
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 92.232
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 91.719
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 91.743
Aantal burgers gemeente aug 2020: 91.928
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 92.627
Bewonersaantal mei 2018: 92.758
Aantal inwoners januari 2017: 93.319
Aantal inwoners maart 2016: 93.414
Aantal inwoners december 2015: 93.555
Aantal inwoners maart 2015: 93.630
Aantal inwoners mei 2014: 93.736
januari 2014: 93.806
november 2013: 93.704
augustus 2013: 93.843
mei 2013: 93.914
2012: 94.756
Aantal inwoners jan 2010: 95.243
Aantal inwoners jan 2009: 95.327
Bevolking jan 2008: 95.691
Inwonersaantal 2007: 96.245
Inwonersaantal 2006: 96.648
Inwonersaantal 2005: 97.055
Inwonersaantal 2004: 97.487
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Limburg

Statistieken Limburg

Aantal inwoners: 1121483
Oppervlakte: 220922 ha.
E-mail: info@prvlimburg.nl
Website: https://www.tiplimburg.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Sittard-Geleen? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland