Gemeente Vaals (Limburg)

Contact gemeente Vaals

Von Clermontplein 15, 6291 AT VAALS (Postbus 450, 6290 AL VAALS)

Tel: 043-3068568
Email: info@vaals.nl
Website: https://www.tipvaals.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Vaals, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Vaals. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Vaals die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Vaals).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Vaals? Neem dan een kijkje op TipVaals.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Vaals. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Vaals

Oppervlakte: 2.390 ha.
Aantal zetels: 15
Aantal inwoners (actueel): 10.120
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 10.120
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 10.203
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 10.135
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 10.084
Aantal burgers gemeente aug 2020: 10.055
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 10.094
Bewonersaantal mei 2018: 9.850
Aantal inwoners januari 2017: 9.710
Aantal inwoners maart 2016: 9.599
Aantal inwoners december 2015: 9.623
Aantal inwoners maart 2015: 9.639
Aantal inwoners mei 2014: 9.691
januari 2014: 9.682
november 2013: 9.672
augustus 2013: 9.671
mei 2013: 9.713
2012: 9.797
Aantal inwoners jan 2010: 9.870
Aantal inwoners jan 2009: 9.825
Bevolking jan 2008: 9.838
Inwonersaantal 2007: 9.959
Inwonersaantal 2006: 10.068
Inwonersaantal 2005: 10.229
Inwonersaantal 2004: 10.423
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Limburg

Statistieken Limburg

Aantal inwoners: 1121483
Oppervlakte: 220922 ha.
E-mail: info@prvlimburg.nl
Website: https://www.tiplimburg.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Vaals? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland