Gemeente Voerendaal (Limburg)

Contact gemeente Voerendaal

Raadhuisplein 1, 6367 ED VOERENDAAL (Postbus 23000, 6367 ZG VOERENDAAL)

Tel: 045-5753399
Email: info@voerendaal.nl
Website: https://www.tipvoerendaal.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Voerendaal, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Voerendaal. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Voerendaal die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Voerendaal).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Voerendaal? Neem dan een kijkje op TipVoerendaal.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Voerendaal. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Voerendaal

Oppervlakte: 3.152 ha.
Aantal zetels: 15
Aantal inwoners (actueel): 12.378
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 12.378
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 12.404
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 12.426
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 12.466
Aantal burgers gemeente aug 2020: 12.459
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 12.452
Bewonersaantal mei 2018: 12.468
Aantal inwoners januari 2017: 12.462
Aantal inwoners maart 2016: 12.499
Aantal inwoners december 2015: 12.480
Aantal inwoners maart 2015: 12.412
Aantal inwoners mei 2014: 12.418
januari 2014: 12.447
november 2013: 12.455
augustus 2013: 12.479
mei 2013: 12.490
2012: 12.671
Aantal inwoners jan 2010: 12.703
Aantal inwoners jan 2009: 12.749
Bevolking jan 2008: 12.757
Inwonersaantal 2007: 12.848
Inwonersaantal 2006: 12.959
Inwonersaantal 2005: 12.953
Inwonersaantal 2004: 12.996
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Limburg

Statistieken Limburg

Aantal inwoners: 1121483
Oppervlakte: 220922 ha.
E-mail: info@prvlimburg.nl
Website: https://www.tiplimburg.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Voerendaal? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland